Övning Hanna

Den 29 november, 2012, genomfördes övning Hanna med Hyresbostäder i Norrköping AB. Under övningen fick deltagarna hantera ett realistiskt krisscenario. VSL ansvarade för övningsledning, motspel, dokumentation och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en övningsrapport och presenteras vid ett erfarenhetsseminarium.