Övning Gåsen

Den 25 oktober 2017 genomförde Mjölby kommun övning Gåsen.

Syftet med övningen var att undersöka hur kultur- och fritidsförvaltningens ledning skulle förhålla sig till och hantera en allvarlig händelse inom sitt verksamhetsområde och identifiera utvecklingsbehov kopplade till detta. Dessutom skulle övningen orientera deltagarna om Mjölby kommuns övergripande krisorganisation och krishantering.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, utvärdering och dokumentation av övningen.