Krisövning med Fortum

Den 8 november 2017 genomfördes övning Stina. Syftet var att öva Fortums krisberedskapsorganisation i samverkan med länstyrelsen och räddningstjänsten. Förmågor som övades var larmning och aktivering av krisberedskapsgruppen samt samverkan med operativa enheter och samhällets aktörer.
Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel. VSL bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare. VSL bemannade även journalist till motspelet. Övningssystemet CITE användes för att simulera sociala medier och websidor under övningen.