Övning för tjänsteman i beredskap

Hyresbostäder i Norrköping inför funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Avsikten är att skapa en tydlig kontaktväg till företaget vid kritiska händelser där normal fastighetsjour inte räcker till. Som en del i utvecklingsarbetet genomförde TiB-gruppen en seminarieövning den 5 februari 2010.
I TiB-gruppen ingår de personer som tillsammans ska bemanna rollen som tjänsteman i beredskap – dygnet runt, året runt. Övningen utgick från företagets rollbaserade struktur och arbetsflöde för hantering av kritiska händelser. I grupparbeten kring olika scenarier fick deltagarna reflektera över och diskutera ansvar och befogenheter i rollen som TiB och dess kopplingar till andra roller i företagets organisation för krishantering.