Krisövning Origo med Sankt Kors

Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping, genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer. I sitt dotterbolag Vreta Kluster AB bedriver de verksamhet för utveckling av de gröna näringarna och genom Dukaten Parkering bidrar man till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och säkert. Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB.

Sankt Kors har en krisgrupp som aktiveras vid allvarliga händelser. Den 15 september 2020 genomförde Sankt Kors övning Origo för att utveckla krisgruppen förmåga att hantera allvarliga händelser som berör företagets verksamhet.

Syftet med övningen var:

  • att klargöra krisorganisationens förutsättningar att hantera en oönskad händelse samt kopplingen till Linköpings kommuns övergripande krisorganisation.
  • att tydliggöra krisorganisationens uppgift samt roller och ansvar inom krisorganisationen.

Övningen genomfördes som en seminarieövning där krisgruppens agerande diskuterades i ett par händelser som påverkade olika delar av Sankt Kors verksamhet.