Övning Hugin

Den 21 januari 2015 genomförde Mjölby kommun övning Hugin.

Syftet med övningen var att undersöka hur utbildningsförvaltningens ledning skulle förhålla sig till och hantera en allvarlig händelse inom sitt verksamhetsområde och identifiera utvecklingsbehov kopplade till detta. Dessutom skulle övningen orientera deltagarna om Mjölby kommuns övergripande krisorganisation och krishantering.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, utvärdering och dokumentation av övningen.