Övning Ebba

Övning Ebba genomfördes under sex dagar i Fortums driftcentral för vattenkraft i Stockholm under april och maj 2012. I en serie övningspass med simulerade händelser övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera övningen.
Magnus Morin, VSL var spelledare under övning Ebba och koordinerade simulerade händelser och motspel.