Keflavik 2012

Den 5 maj 2012 genomförde Isavia en fullskaleövning på Keflaviks flygplats på Island. Övningen pågick i 6 timmar och involverade ett hundratal deltagare.
11 observatörer fanns på plats med VSL:s observatörsverktyg CITE Observer för att dokumentera övningen. Totalt rapporterades 548 övningsrapporter in till övningsledningen med hjälp av CITE.