Övning BränslE 2017

Övning BränslE 2017 var en regional samverkansövning i Östergötland. Övningen var indelad i tre faser: larmfas, seminarieövning och simuleringsövning. Övningen genomfördes den 28 och 29 november 2017.

I övningen deltog Länsstyrelsen i Östergötland, länets kommuner samt vissa regionala aktörer. Erfarenheterna från övningen bearbetas lokalt och sammanställs under en utvärderingskonferens i länsstyrelsens regi den 24 januari 2018.

VSL deltog med personal i övningsledning och motspel. VSL bemannade rollerna lokal övningsledare i Linköpings kommun, Motala kommun, Vadstena kommun och Valdemarsviks kommun. VSL bemannade även rollen lokal utvärderare i Linköpings kommun, Motala kommun och Vadstena kommun. VSL hade även fyra personer i motspelet som hjälpte till att skapa en realistisk händelseutveckling under övningen.