Övning X-stream 2017

Övning X-stream 2017 var en regional samverkansövning i Jämtland, Hälsingland och Gästrikland. Sammanhållande för övningsledningen var Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Övningen var indelad i tre faser: distribuerad seminarieövning (under tre veckor i november), larmövning (29 november) och simuleringsövning den 6 december.

I övningen deltog länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland, länens kommuner samt regionala- och nationella aktörer. Totalt deltog cirka 500 personer i simuleringsövningen på olika platser i de två länen. Erfarenheterna från övningen bearbetas lokalt och sammanställs under en utvärderingskonferens i länsstyrelsens regi den 21 februari 2018.

Från Fortum deltog bland annat en VHI-grupp (vakthavande ingenjörer).