Övning Åke

Den 5 november, 2015 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp. Efter larmet på morgonen fick krisgruppen i samverkan med kommunen, räddningstjänsten och polisen hantera en storskalig evakuering av hyresgäster i Norrköping. Övningen avslutades på seneftermiddagen med en gemensam återkoppling till de övade.
Johan Jenvald, VSL, ledde eftermiddagens återkoppling med de övade. VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, motspel, utvärdering och rapportering.