Krisövning med Boxholms kommuns krishanteringsråd

Den 3 november, 2015 genomförde Boxholms krishanteringsråd en seminarieövning kring ett scenario som påverkar alla samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. VSL ansvarade för framtagning av scenario, övningsledning och dokumentation av övningen.