Karlshamn

Under Karlshamnsövningen tränades en fredsbevarande operation. I scenariot ingick ett uppdrag att evakuera en hotad folkgrupp på flykt. Marina enheter under FN:s ledning tillsammans med civila frivilligorganisationer samverkade för att evakuera ett stort antal flyktingar undan etnisk rensning. Till en början var flyktingarna hänvisade till en tillfällig flyktingförläggning i Karlshamns hamn. Men allteftersom hotet växte och skottväxling inträffade beslöt den militäre befälhavaren att flyktingarna skulle evakueras. Med hjälp av marinens fartyg och helikoptrar evakuerades 346 flyktingar till en säker plats utanför stridszonen.