OLC 2010 – nationell krisövning

Med start den 22 oktober 2010 genomförde Jordbruksverket den nationella krisövningen OLC-2010.
Övningen pågick fram till och med den 29 oktober och avslutades med ett erfarenhetsseminarium för samtliga deltagare.
VSL medverkade i planering, genomförande och utvärdering av OLC-2010 och bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare under hela övningen.
Scenariot för övningen var bekämpning av en epizootisk sjukdom. Övningen innehöll faserna larm, aktivering, stabsarbete, överlämning och utvärdering.