Krisövning med Motala kommun

Vid två tillfällen under mars och april 2013 har krisledningsgruppen och krisledningsnämnden i Motala kommun övat sin krishanteringsförmåga. Övningarna har genomförts kring ett gemensamt scenario och erfarenheterna har dokumenterats i en rapport.
VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningarnas genomförande, dokumentation och rapportskrivning.