Övning Moa

Den 6 oktober, 2004 genomförde Fortum Generation AB en övning för sin driftcentral och för sin företagsledning. Fortum Generation AB är ett företag inom vattenkraftindustrin. Genom driftcentralen i Sveg kontrolleras ett stort antal dammar och vattenkraftverk i Sverige. Visuell Systemteknik medverkade i denna övning och ansvarade för datainsamling, datasammanställning och resultatpresentation.

VSL deltog även i scenarioutveckling, övningsförberedelser och övningsledning. Alla övningsdata dokumenterade och presenterades med hjälp av CITE® Explorer för att stödja analys och utvärdering.