Daniela

I övning Daniela deltog lednings- och insatspersonal från polis, räddningstjänst, ambulans och sjukvård i Linköpingsområdet. Syftet med övningen var att träna samarbete mellan organisationerna vid en komplex insats.

Scenariot var en konflikt mellan två olika politiska partier som utvecklades till våldsamheter vid ett partimöte. Oroligheterna stegrades när aktivister kastade brandbomber antände möteslokalen. Övningen började som en polisinsats, men vid branden övergick insatsen till räddningstjänst. Från byggnaden räddades 75 personer med varierande skador. Patienterna prioriterades och fick första hjälpen innan de transporterades till Universitetssjukhuset i Linköping. På eftermiddagen genomfördes en samlad genomgång med de 250 deltagarna. Då diskuterades nyckelhändelser samt samverkansfrågor med stöd av det återuppspelade händelseförloppet.

VSL deltog i alla faser av övning Daniela: planering, scenarioutveckling, förberedelser, genomförande, återkoppling och analys.