Bonfire

Bonfire genomfördes den 6 april 2005 i Nederländerna. Övningen organiserades och leddes av inrikesministeriet i Nederländerna och hade fler än 2000 deltagare från olika myndigheter, företag och organisationer. 10 000 personer agerade allmänhet och skadade vid en simulerad terrorattack mot en rockkonsert i Amsterdam Arena. Den 21 juni 2005 presenterade inrikesministeriet erfarenheterna från övningen vid en nationell konferens vid kongresscentrat i Utrecht. VSL hjälpte ministeriet med presentationen av nyckelsekvenser från övningen och använde CITE® Explorer för att spela upp händelseförloppet.

Den 1 september 2005 arrangerade inrikesministeriet i Nederländerna en internationell konferens i Amsterdam för att utbyta erfarenheter från organisation och genomförande av större nationella och internationella övningar. Även vid detta tillfälle stöttade VSL inrikesministeriet och använde CITE® Explorer för att spela upp valda delar av Bonfire-övningen.

Johan Jenvald från VSL var inbjuden att tala om datorstödd träning och debriefing. Konferensen hölls i Amsterdam Arena och samlade delegater från 21 nationer.