Linköpings krisledningsnämnd

I oktober 2008 genomförde VSL en övning med Linköpings kommuns krisledningsnämnd, strategiska ledning och krisledningsstab. Övningen var ett led i Linköpings kommuns kontinuerliga säkerhets- och beredskapsarbete.
Övningen innehöll en kombination av utbildande föredrag, grupparbeten och redovisningar kring olika scenarion. Eftermiddagen ägnades åt en momentövning där krisledningsnämnden, den strategiska ledningen och krisledningsstaben övade i sina roller i ett gemensamt scenario.