Kristina

Den 13 november 2008 genomfördes övning Kristina med den centrala krisledningsorganisationen i Malmö stad. Syftet med övningen var att öva Malmö stads metodik för krishantering i ett realistiskt krisscenario.
Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel där de övade fick agera för att lösa uppkomna problem och frågeställningar. Varje funktion i krisledningsorganisationen följdes av en särskild observatör som studerade arbetsmetoder och problemlösning. Övningen avslutades med funktionsvis återkoppling från metodobservatörerna och en enkät till samtliga deltagare.