Aosta

Den 19 maj 2006 genomförde European Master in Disaster Medicine (EMDM) sin
årliga katastrofövning. VSL dokumenterade övningen på uppdrag av civilförsvaret i regionen Valle d’Aosta.

Övningen ägde rum i den 4,7 km långa vägtunneln Côte de Sorreley i de Italienska alperna nära Aosta. Scenariot var en seriekrock med ett tiotal personbilar och en buss. Brand uppstod och 105 skadade fanns i tunneln när de första räddningsenheterna nådde skadeplatsen. Snabbinsatsgrupper angrep branden från båda tunnelöppningarna. Med hjälp av värmekameror körde de genom rök och mörker för att så snabbt som möjligt släcka branden. Efter att ha släckt elden och vädrat ut röken förklarade insatsledaren att tunneln var säkrad.

Räddningspersonalen började ta loss offren från fordonen, medan ambulanser med läkare och rödakorspersonal körde in i tunneln.

Ambulanser körde i skytteltrafik mellan olycksplatsen och uppsamlingsplatserna för att få ut de skadade ur tunneln. Samtidigt påbörjade andra ambulanser transporten av de svårast skadade till närbelägna sjukhus. Patienter med måttliga skador togs omhand på uppsamlingsplatserna i väntan på transport.

Övningen pågick mellan klockan 16 och 20. Efter övningen sammanställdes alla data med hjälp av CITE® Studio. Morgonen efter hölls en genomgång efter övningen med EMDM-studenter, brandmän och sjukvårdspersonal. Utvärderingen leddes av Martijn Boosman från vår partner E-Semble i Nederländerna.