Ayla

Den 12 till 15 juni genomfördes övning Ayla vid Fortums driftcentral i Sveg. Operatörer och tekniker övade hantering av kritiska händelser under tre dagar. VSL ansvarade för övningsledning, motspel och dokumentation under hela övningen.
Planer och instruktioner är ett viktigt stöd i arbetet vid kritiska händelser.