Övning Nina

Övning Nina genomfördes i april 2017 i Fortums driftcentral för vattenkraft i Stockholm. I en serie övningspass med simulerade händelser övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera övningen.
Återkommande övningar är viktiga både för att öva personalen och för att hantera förändringar i arbetsrutiner och planer.