Cornelia

VSL stödjer uppföljning och utvärdering av en räddningsövning i Stockholms tunnelbana.

Övningen genomfördes på förmiddagen den 22 november 2000 i närheten av Kungsträdgårdens tunnelbanestation i centrala Stockholm. Enheter från räddningstjänst, polis, ambulans och mottagande sjukhus i Stockholmsregionen deltog i övningen. Syftet var att träna samarbete och samverkan mellan olika räddningsorganisationer vid insatser under jord med många skadade.