HSL Zuid

I Nederländerna byggs nu en höghastighetsbana för snabbtåg (HSL). Parallellt genomförs risk- och sårbarhetsanalyser för att utveckla samverkan och arbetsrutiner mellan myndigheter och privata operatörer. Allt för att garantera säker och effektiv drift. Den 22 juni 2005 använde VSL träningsmodellen Det goda exemplet vid en övning i Amersfoort med myndigheter och företag som ansvarar för driften av den nya järnvägen. Vi dokumenterade tre olika scenarion som prövades under övningen med hjälp av CITE® Studio. Telefontrafik, fotografier, inspel, dokument och observatörsrapporter sammanställdes och presenterades vid en genomgång med deltagarna efter övningen.

Nästa steg i projektet är att testa funktioner och rutiner vid ett antal realistiska övningar med operatörer och beslutsfattare.

Inspelen i övningen under de olika scenariona gjordes med CrisisSim och leddes av personal från E-Semble.