Övning Alva

Den 1 september, 2017 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp i att hantera konsekvenserna av en brand i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping. Efter larmet fick krisgruppen samverka med räddningstjänsten, polisen och kommunen för att hantera händelsen och omhändertagandet av de drabbade människorna. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling till de övade.

VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.