Beda

Övning Beda genomfördes i Fortums driftcentral för vattenkraft i Sveg den 22 till 25 januari 2008. I en serie övningspass med simulerade scenarier övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. Återkommande övningar är viktiga för att hantera förändringar i arbetsrutiner och planer.

VSL ansvarade för att planera, organisera, leda och dokumentera övningen.