Översvämning i mellersta Norrland

Vilka blir konsekvenserna av en omfattande översvämning? Hur kan vi säkerställa ett fungerande samhälle och fortsatt företagsamhet när påfrestningarna är stora? Dessa frågor låg till grund för den seminarieövning som genomfördes i Sundsvall den 27-28 mars 2012.
Under övningen arbetade deltagarna med att identifiera risker, sårbarheter, beroenden, samverkansbehov och tänkbara åtgärder. De 75 deltagarna kom från kommuner, landsting, länsstyrelser och företag från mellersta Norrland samt från statliga myndigheter och branschorganisationer inom transportsektorn.