Piteå

Övningen i Piteå inleddes på morgonen den 25 september 1997 med att flygbasen i Piteå attackerades med konventionella bomber och kemiska stridsmedel. Räddningsenheter från Piteå, Boden, Luleå och Älvsbyn sattes in för att ta hand om skadade. Ytterligare enheter från polis och ambulanssjukvård deltog i räddningsinsatsen. När räddningsstyrkorna kom till flygbasen delade de in området i olika sektorer för att systematiskt söka av området efter skadade. En styrka grupperade saneringsstationen och en annan en medicinsk uppsamlingsplats. Övningen pågick i fem timmar och ett sjuttiotal skadade togs omhand.

VSL ansvarade för instrumentering, datainsamling och utvärderingsunderlag i övningen.