Övning Bernt

Den 20 augusti 2013 genomförde Fortifikationsverket övning Bernt. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla förmågan att hantera kritiska händelser och kriser inom myndighetens verksamhetsområde.
VSL ansvarade för scenarioutveckling, förberedelser, övningsledning och dokumentation. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en rapport.