VHI-utbildning

Den 22 april 2016 genomförde Fortum en utbildning för vakthavande ingenjörer (VHI) inom karftproduktionen. Utbildningen innehöll både teori och tillämpade övningsmoment. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera utbildningen och seminarieövningen.
Samsyn hos vakthavande ingenjörer (VHI) på hur man ska hantera kritiska situationer är en förutsättning för en robust beredskapsorganisation.