Övning Signe

Den 26 april, 2016 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp i att hantera konsekvenserna av en stor fastighetsbrand. Efter larmet fick krisgruppen i samverkan med räddningstjänsten, polisen och kommunen hantera händelsen och omhändertagandet av de drabbade människorna. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling till de övade.
VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.