Stabsövning på Sandö

Eleverna vid utbildningen Räddningsledning B utbildar sig för att kunna vara insatsledare och stabsmedlemmar i insatser med räddningstjänsten. I utbildningen ingår en övningsvecka med insatser på fältet och ledningsstab. Den 10–14 maj genomfördes övningsveckan vid räddningsskolan i Sandö, som tillhör Myndighetens för samhällsskydd och beredskap. VSL stödde uppföljning och utvärdering av stabsövningen med strukturerad reflekterande observation och CITE Observer.
Insatsledare och styrkeledare leder insatserna på fältet.