Sjöfartssimulering

Den 19 och 20 mars 2009 genomfördes en övning i bryggsimulatorn vid Chalmers Lindholmen. Övningen var en del i projektet EfficienSea med deltagare från sex länder runt Östersjön. Projektet syftar till att säkrare transporter till sjöss i Östersjöområdet.
Syftet med övningen var att simulera och dokumentera två trafikfall med normal sjötrafik i Öresund. Denna normalbild ska sedan användas som jämförelse när ny teknik utvärderas ur ett användarperspektiv.