Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 28 februari 2019 samlades Linköpings krishanteringsråd till ett seminarium på Linköping konsert och kongress. Temat för seminariet var höjd beredskap och civilt försvar. Programmet innehöll ett flertal presentationer som berörde höjd beredskap och civilt försvar från olika funktioner i samhället.

Dagen avslutades med ett scenariobaserat simuleringsspel med utgångspunkt från årets tema.