Övning för tjänsteman i beredskap

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 9000 lägenheter. Hyresbostäder har funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) för att hantera kritiska händelser. Syftet med övningen var att öka TiB-gruppens förmåga att hantera kritiska händelser i samverkan med räddningstjänsten. Dessutom skulle övningen ge fördjupad kunskap om TiB:s roll och ansvar i Hyresbostäders krisorganisation och tillfälle att utbyta erfarenheter inom TiB-gruppen. Årets övning genomfördes vid olika fastigheter i Åby.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.