Safe Harbour

Onsdagen den 12 april 2006 genomfördes övningen Safe Harbor i Rotterdam, Nederländerna. Övningen engagerade mer än 800 personer i olika roller i insatsen mot en explosion vid en kemisk industri i Rotterdams hamn. Räddnings- och polisenheter tillsammans med ambulanser från hela Rotterdam – Rijnmond regionen kallades till olycksplatsen och leddes under insatsen från en gemensam ledningsplats i Rotterdams centrum. Under övningen Safe Harbor testades det nya kommunikationssystemet C2000. Fullskaleövningen skapade realistiska förutsättningar för ett fälttest. Utvärderingen och analysen kommer att visa om systemet klarade av att hantera den stora kommunikationsmängden inom och mellan de deltagande räddningsorganisationerna.

E-Semble´s övningsledningssystem CrisisSim användes under hela planeringsarbetet och under övningen. VSL hade uppdrag som expertobservatörer och skall tillsammans med E-Semble sammanställa underlag för utvärdering och feed-back. CITE valdes som presentations- och analyssystem för utvärdering av övningen. Den digitala övningsdokumentationen innehåller fotografier, taktisk radiotrafik, GPS-positionsdata, digitala kartor och expertkommentarer från observatörerna.