Övning Stella

Övning Stella genomfördes den 5-6 maj och den 22-23 september 2021 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige (DCS). Under 6 övningspass övade 19 driftledare och 6 vakthavande ingenjörer på att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen (ÖBP). Varje övningsscenario var skräddarsytt för respektive driftledare med utgångspunkt från deras ordinarie operativa uppgift samt deras tjänstgöringstid och operativa erfarenhet.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.