Övning Philip

Den 7 februari, 2019 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp i att hantera ett utdraget händelseförlopp som krävde avlösning av personal i krisgruppen. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling till de övade.

VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.