Krisledningsövning med Boxholms kommun

Övningsdagen inleddes med en larm- och aktiveringsövning som testade rutinerna för att kalla in krisstabens medlemmar och komma  igång med arbetet i staben.

Övningen övergick därefter till en rollbaserad diskussionsövning där övningsledningen drev händelseutvecklingen framåt med hjälp av förberedda inspel. Under dagen fick de övade hantera tre olika scenarier. VSL ansvarade för utvärderingen av övningen.