Övning Gustav

Den 6 november 2013 genomförde Länsförsäkringar Östgöta en startövning med sin krisorganisation.
Syftet med övningen var att öva personalen och att utveckla krishanteringsförmågan inom företaget. Övningen var en del i Länsförsäkringars systematiska säkerhetsarbete.

VSL hjälpte till med planering, scenarioutveckling, övningsledning, dokumentation och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från övningen dokumenteras i en rapport.