Övning Elin

Den 21 mars 2017 genomfördes övning Elin av Ale El. Syftet med övningen var att stärka förmågan att hantera allvarliga störningar i elförsörjningen i samverkan med Ale kommun. Resultatet av övningen är en samverkansplan mellan Ale El och Ale kommun.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, förberedelser, övningsledning, dokumentation och utvärdering av övningen.