Övning Dagny

Den 9 och 10 september 2015 genomförde Mjölby kommun övning Dagny. Syftet med övningen var att öva hanteringen av krisinformation vid en kris. I övningen deltog kommunikationsfunktionen och upplysningscentralen i Mjölby kommun.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel, utvärdering och dokumentation av övningen.