Krisövning med Fortum

Den 2 december 2015 genomfördes övning Sara. Syftet var att öva Fortums krisberedskapsorganisation i samverkan med länsstyrelsen och räddningstjänsten. Förmågor som övades var larmning och aktivering av krisberedskapsgruppen samt samverkan med operativa enheter och samhällets aktörer.
Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel. VSL bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare. VSL bemannade även journalist till motspelet. Övningssystemet CITE användes för att simulera sociala medier och websidor under övningen.

Direkt efter övningen hölls en utvärdering där de övade fick återkoppling från länsstyrelsen, observatörerna och övningsledningen. Erfarenheterna dokumenteras i en övningsrapport.