Kärnkraftsövning

Den 6 mars 2008 genomförde VSL och KSU en metodövning i en kärnkraftsimulator i Studsvik. I övningen övade personalen i kontrollrummet hantering av kritiska händelser. Övningen följdes av observatörer som använde CITE Observer för att dokumentera händelseförloppet. CITE Communicator användes för att registrera all intern och extern telefontrafik under övningen.

VSL utbildade observatörerna, svarade för övningsledning, genomförde genomgång efter övning och sammanställde övningsdokumentationen. CITE Explorer användes vid genomgången med de övade under övningsdagen och vid erfarenhetsseminariet som hölls den 8 april.