Stabsövning räddningstjänst

Den 22 april 2009 genomfördes en stabsövning i räddningstjänst för deltagarna i kursen Räddningsledning B vid MSB:s skola på Sandö. Ett av målen med utbildningen är att deltagarna ska kunna fungera som stabsmedlem inom räddningstjänsten.
Under dagen genomfördes korta stabsspel med stöd av metoden strukturerad reflekterande observation. Halva gruppen övade i staben och halva gruppen observerade arbetet i staben. Därefter genomfördes reflektion och återkoppling i två steg.