Pia

I övning Pia övade POSOM ledningsgrupp i Linköpings kommun att hantera en brand i en skola med många drabbade personer. POSOM betyder psykologiskt och socialt omhändertagande och POSOM ledningsgrupp samordnar detta omhändertagande inom kommunen i samverkan med till exempel Landstinget och Polisen i Östergötland och Svenska kyrkan. POSOM ledningsgrupp består av personal från olika förvaltningar i Linköpings kommun och representanter för Svenska kyrkan. Arbetet i ledningsgruppen leds av en ordförande som kommer från Socialkontoret.

Övning Pia genomfördes som en simuleringsövning med motspel. Motspelet bestod av personer från kommunens säkerhetsavdelning och informationsavdelning, från socialkontoret och räddningstjänsten, från skolan, samt från Tekniska Verken, Landstinget i Östergötland, Polisen i Östergötland och Svenska kyrkan.

VSL medverkade i planering, förberedelser, genomförande och utvärdering av övning Pia. Under övningen var personal från VSL biträdande övningsledare och spelledare. VSL ansvarade också för dokumentation av övningsförloppet.