Övning med Hyresbostäders krisgrupp

Den 4 juni 2020 övade Hyresbostäder i Norrköping sin krisgrupp. På grund av rådande Covid-19 pandemi, så genomfördes övningen på distans. VSL skötte övningsledning och dokumentation av övningen. Erfarenheterna dokumenterades i en övningsrapport.
VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.