Beredskapsövning Korpen

Övning Korpen genomfördes den 5 april 2016 inom IT-organisationen i Eskilstuna kommun och handlade om en allvarlig störning i kommunens IT-system.

Syftet med Övning Korpen var att IT-organisationen skulle få tillämpa sina beredskapsrutiner för att hantera en allvarlig IT-störning som påverkade stora delar av kommunens verksamhet. Erfarenheterna från övningen ska ge underlag för att vidareutveckla kontinuitetshanteringen inom IT-området för kommunen.

VSL deltog i scenarioutveckling, övningsplanering, genomförande och utvärdering av övningen. VSL bemannade rollerna övningsledare, biträdande övningsledare och spelledare under övningen.