Övning Gyllenborste

Övning Gyllenborste genomfördes den 10-11 december 2019 som ett led i att förstärka Sveriges nationella förmåga att samverka vid och hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Jordbruksverkets inriktning är att vi ska bygga en beredskap för att kunna utrota ASF från vildsvinspopulationen i Sverige för att förhindra vidare spridning. Tamgrispopulationen ska skyddas från smitta.

Övningen genomfördes som en seminarieövning och samlade 80 personer från 30 centrala och regionala myndigheter tillsammans med privata organisationer och företag. Även Regeringskansliet deltog i övningen.

VSL ansvarade för genomförande av övningen och bemannade rollerna moderator, spelledare och dokumentatör. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en övningsrapport.